The Data Protection Guideline was updated as follows

Adatvédelmi Tájékoztató
A Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch”, vagy „Társaságunk”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és Társaságunk és termékei iránt mutatott érdeklődését.
A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánszféráját
Társaságunk személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordít magánszférájának védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Társaságunk az online ajánlatainál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozza fel.
Az adatvédelem és az információbiztonság Társaságunk üzletpolitikájának részét képezi.
Adatkezelő
A Bosch az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.
Társaságunk kapcsolattartási adatai a következők: Robert Bosch Kft, 1103 Budapest Gyömrői út 104., Info.BoschGepjarmu@hu.bosch.com .
Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása
A kezelt adatok kategóriái
Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:
•             Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, cím, IP-cím)
•             Ügyfél előzmény
Alapelvek
A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.
Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.
Adatkezelési célok és azok jogalapjai
Társaságunk és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzák fel az Ön személyes adatait:
–             Lojalitási program lefolytatása a vonatkozó szerződési feltételekkel összhangban.
(Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése).
–             A megadott kapcsolattartási címre a vonalkódok visszaküldéséhez szükséges nyomtatvány, illetve a választott ajándékok postai úton történő eljuttatása
(Jogalap: szerződéses kötelezettség teljesítése)
–             Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben vagy hozzájárulás alapján
(Jogalapok: hozzájárulás/direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik).
–             Hírlevél küldése e-mailben az üzenetet kapó fél hozzájárulásával
(Jogalap: Hozzájárulás).
–             Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból
(Jogalapok: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).
–             Jogaink megvédése és érvényesítése
(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).
Regisztráció
Ha olyan kedvezményekkel kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amelyek szerződéses kapcsolat létrehozását igénylik, kérjük regisztráljon. A regisztráció során a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, születési dátum, e-mail cím, adott esetben, az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlabirtokos részletezése és adatai), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat. A regisztrácóhoz szükséges adatokat *-gal jelöljük.
Naplófájlok
Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságunk úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol.
A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) rövid ideig tároljuk, majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a hatóságoknak.
A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a “Hirdetések és/vagy piackutatás” modult.
A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek elmentésre:
–             Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
–             Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett origin URL vagy referrer URL);
–             Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
–             Az elért  fájlok vagy információk neve;
–             Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;
–             A továbbított adatok mennyisége;
–             Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player);
–             http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).
Kiskorúak
Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.
Adattovábbítás
Adattovábbítás más adatkezelőknek
Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az esetben, amikor Társaságunknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.
Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról további információ az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben található.
Előfordulhat továbbá, hogy Társaságunk adatokat olyan esetben is továbbít más adatkezelőknek, amikor arra Társaságunkat jogszabály vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi.
Szolgáltatók (általánosságban)
Társaságunk külső szolgáltatókat bíz meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.
Ajándékok eljuttatása
Az ajándékok eljuttatásához átadjuk az Ön e-mail címét és telefonszámát és megadott kapcsolattartási címet a szerződés teljesítése keretében az alábbi vállalatnak :
iLogistic Kft., 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.


Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek
Társaságunk személyes adatokat továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.
Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból kérjük használja a Kapcsolattartás pontban foglaltakat.
A tárolás időtartama; megőrzési időszakok
Társaságunk általában addig tárolja az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai úton történő marketing célú megkereséshez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi jogszabályok értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).
Lojalitási program
Amennyiben Ön részt vesz az általunk szervezett lojalitási programban, felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt a gyűjtött pontokról, vagy pedig termékeink reklámozása érdekében a törvény által megengedett mértékben, illetve amennyiben Ön hozzájárulását adta. A lojalitási programra vonatkozó tájékoztatás az adott részvételi feltételekben található.
Süti (cookie) használat
Általános tudnivalók
Társaságunk online szolgáltatásaival összefüggésben Társaságunk sütiket és nyomkövetési eszközöket alkalmazhat.
A sütik kis méretű szöveg fájlok, amelyek azon az eszközön kerülhetnek tárolásra, amelyről Ön Társaságunk online ajánlatait felkereste.
A nyomkövetés több különböző technológia felhasználásával lehetséges. Társaságunk így például információt kezel pixel-technológia és/vagy log fájl elemzés használatával.
Kategóriák
Megkülönböztetünk olyan sütiket, amelyek az online ajánlatok technikai működéséhez feltétlenül szükségesek, illetve olyan sütiket és nyomkövetési mechanizmusokat, amelyek nem feltétlenül szükségesek az online ajánlatok technikai működéséhez.
Általánosságban lehetséges online ajánlatokat úgy igénybe venni, hogy olyan sütik nem kerülnek használatra, amelyek technikai célt nem szolgálnak.
Technikai szempontból szükséges sütik
Technikai szempontból szükséges sütik alatt azokat a sütiket értjük, amelyek nélkül az online ajánlat technikai megvalósíthatósága nem biztosítható. Ezek a sütik például olyan sütik, amelyek a videó vagy audio tartalom akadálymentes lejátszását teszik lehetővé.
Az ilyen sütik törlésre kerülnek, amint Ön elhagyja a weboldalt.
Sütik és nyomkövetési eszközök amelyek technikai szempontból nem szükségesek
Társaságunk minden esetben akkor használ sütiket és nyomkövetési eszközöket, amennyiben Ön előzetesen ehhez hozzájárulását adta. Kivételt képez ezalól az a süti, amely az adatvédelmi beállításainak jelenlegi státuszát rögzíti (választó süti). E süti használata társaságunk jogos érdekén alapul.
A sütik és nyomkövetési eszközök két kategóriáját különböztetjük meg.
Kényelmi sütik
Ezek a sütik elősegítik a működést, illetve hozzájárulnak ahhoz, hogy online ajánlatainkat kényelmesebben igénybe tudja venni. pl.: nyelvi beállítások tárolódhatnak az ilyen sütikben
Marketing sütik és nyomkövetési eszközök
Általában
Marketing sütik és nyomkövetési eszközök használatával Társaságunk és partnereink az Ön érdeklődési köre alapján hirdetési ajánlatokat tudnak küldeni. Ezek az ajánlatok az Ön felhasználói viselkedésének elemzésén alapulnak.
-              Web elemzés:
Web elemzési eszközök használatával mérések készítése lehetséges  pl.: az oldalak látogatóinak számára vonatkozóan
Társaságunk felhívja a figyelmét arra, hogy ezek az eszközök továbbíthatják az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívül található olyan országokba is, ahol az adatok megfelelő védelme nem biztosított a GDPR rendelkezéseinek megfelelően (pl.: USA). Ezekkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást az alább található egyes hirdetési eszközök leírásban talál.
Bosch által használt marketing eszközök és sütik áttekintése
-              Név: Google Analytics
Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Szolgáltatás: Felhasználói szokás elemzése (oldallekérdezések, látogatók, látogatások és letöltések száma), álnevesített felhasználó létrehozása a Google felhasználóként bejelentkezett eszközök általi információk alapján (eszköz nyomonkövetés), az álnevesített felhasználó adatainak kibővítése a Google által szolgáltatott célcsoport specifikus információkkal, újratargetálás, felhasználói élmény tesztelés, konverziókövetés és újratargetálás a Google Ads használatával
-              Név: Google Tag Manager
Szolgáltató: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Szolgáltatás: Weblap tagjeinek kezelése egy felhasználói interface-en keresztül, programkódok weboldalainkba történő integrálása
-              Név: New Relic Böngésző

Szolgáltató: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA
Szolgáltatás: A felhasználói élmény nyomon követése és az ügyfél problémák vagy panaszok megoldása érdekében szükséges az Ön személyes adatait továbbítani a fenti szolgáltatóhoz

Sütik és nyomkövetési eszközök menedzselése
Ön a sütik és a nyomkövetési eszközök beállításait az internetes böngészőjében vagy Társaságunk adatvédelmi beállításain keresztül módosíthatja.
Figyelem: Az Ön által használt beállítások csak az adott böngészőre vonatkoznak.
Sütik letiltása
Amennyiben Ön a sütik használatát le szeretné tiltani, úgy a böngésző beállításokban a süti használatot tiltsa le. Vegye figyelembe, hogy ez a weboldal működésére és használatára hatással lehet.
A technikailag nem szükséges sütikre és nyomkövetési eszközökre vonatkozó beállítások kezelése
Amikor Ön felkeresi Társaságunk weboldalait, egy süti kezelő felületen keresztül Társaságunk megkérdezi, hogy hozzájárul-e a kényelmi, marketing sütik és nyomkövető eszközök használatához.
Az adatvédelmi beállításainkban Ön visszavonhatja a hozzájárulását a jövőre vonatkozóan, illetve hozzájárulását adhatja egy későbbi időpontban.
Hírlevél
Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog
Társaságunk Online ajánlatainak keretében Ön feliratkozhat különböző hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett  double opt-in (feliratkozás megerősítési) eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy Társaságunk csak akkor küld Önnek e-mail útján hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre történő kattintással Ön kifejezetten megerősítette Társaságunk részére, hogy a hírlevél-szolgáltatást igénybe kívánja venni. Amennyiben Ön nem kíván többé a későbbiekben hírlevelet kapni, a feliratkozást bármikor megszüntetheti az e-mailben kapott hírlevélre leíratkozási szándékát jelző válaszüzenettel (Info.BoschGepjarmu@hu.bosch.com).
Külső hivatkozások
Társaságunk online ajánlatai tartalmazhatnak hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs  hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a  külső  félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra,  tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen  Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.
Biztonság
Társaságunk munkavállalóit és a Társaságunk nevében szolgáltatásokat nyújtó   vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.
Társaságunk minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságunk által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságunk biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.
Felhasználói jogok
Jogai érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen beazonosítható legyen.
A tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:
Ön jogosult arra, hogy megerősítést kérjen Társaságunktól, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogosult személyes adataihoz hozzáférni.
Helyesbítéshez és törléshez való jog:
Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését kérni Társaságunktól, illetve adatainak törlését is kérheti, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha az ilyen adatok kezelése nem szükséges, akkor ez az adatkezelés korlátozható (lásd az alábbiakat).
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Amennyiben a szükséges feltételek fennállnak Ön jogosult az adatkezelés korlátozását kérni.
Adathordozhatóság:
Amennyiben a szükséges feltételek fennálnak, Ön jogosult a Társaságunknak szolgáltatott adatokat strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az technikai szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat Társaságunk továbbítsa egy másik adatkezelőnek.
Tiltakozás direkt marketinggel szemben:
Továbbá Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak direkt marketing célból történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön tiltakozása és adatainak egy már folyamatban lévő hirdetési kampány körében történő felhasználása között.
Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen:
Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságunk nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságunk nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.
Hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:
Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve Társaságunk vonatkozásában illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. Ez a hatóság a következő:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseinek megváltoztatására. Az ilyen esetekben Társaságunk megfelelően módosítja az adatvédelmi tájékoztatóját. Ezért kérjük, hogy figyelje Társaságunk adatvédelmi tájékoztatójának aktuális verzióját, mert a tájékoztató módosulhat.
Kapcsolattartó
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.
Jogai érvényesítéséhez vagy adatvédelmi incidens bejelentéséhez használja a következő linket: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection
Személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba Társaságunk adatvédelmi tisztviselőjével:
Adatvédelmi tisztviselő
Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postafiók 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY
vagy
mailto: DPO@bosch.com

Az érintetteknek nyújtandó információ a GDPR 13. cikkével összhangban – közös adatkezelők
A SingleKey ID azonosítóért felelős félként a Bosch.IO GmbH, az Ön által használt alkalmazásokért felelős harmadik felekkel együtt közös felelősséggel tartozik azért, hogy az Ön adatainak feldolgozása összhangban történjen az általános adatvédelmi rendelettel és a nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal. A GDPR 26. cikkelyével (közös adatkezelők) összhangban írásban hozzájárultunk ahhoz, hogy közös felelősséget vállalunk az adatfeldolgozásért. Különösen az érintett felek felelősségeit és kötelezettségeit határoztuk meg, és állapodtunk meg ezekről. Az egyes feldolgozási műveletek részletes információit és az adatfeldolgozásra vonatkozó tájékoztató lapot az Adatvédelmi szabályzatban találja.

Hatálybalépés napja: 2023.07.13.