2018. május 24.

> Adatkezelési irányelvek letöltése

Adatkezelési irányelvek

Értékeljük az extra hűségprogram iránti érdeklődését és abban való részvételét. 
Adatvédelmi Tájékoztató
A Robert Bosch Kft. (a továbbiakban: „Bosch” vagy „mi” vagy „minket”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban együttesen „online ajánlatok” néven is) tett látogatását és vállalatunk és termékeink iránt mutatott érdeklődését.
A Bosch tiszteletben tartja az Ön magánéletét
Személyes adatainak kezelése során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az online ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.
Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.
Adatkezelő
A Bosch az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.
Kapcsolattartási adataink a következők: Robert Bosch Kft, 1103 Budapest Gyömrői út 104., Info.BoschGepjarmu@hu.bosch.com .
Személyes adatok gyűjtése, kezelése és felhasználása
A kezelt adatok kategóriái
Az alábbi adatkategóriák kezelésére kerül sor:
•             Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, IP-cím)
•             Ügyfél előzmény
Alapelvek
A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.
Mi csak akkor gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással.
Adatkezelési célok és azok jogalapjai
Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi adatkezelési célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:
–             Lojalitási program lefolytatása a vonatkozó szerződési feltételekkel összhangban.
(Jogalap: A szerződéses kötelezettségek teljesítése).
-              A megadott kapcsolattartási címre a vonalkódok visszaküldéséhez szükséges nyomtatvány, illetve a választott ajándékok postai úton történő eljuttatása
(Jogalap: szerződéses kötelezettség teljesítése)
–             Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben
(Jogalapok: direkt marketinghez fűződő jogos érdekünk, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik).
–             Hírlevél küldése e-mailben az üzenetet kapó fél hozzájárulásával
(Jogalap: Hozzájárulás).
–             Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból
(Jogalapok: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztonságához fűződő jogos érdekünk körében).
–             Jogaink megvédése és érvényesítése
(Jogalap: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).
Regisztráció
Ha olyan előnyökkel kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amely szerződés létrehozását igényli, kérjük, regisztráljon. A regisztráció során a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, születési dátum, e-mail cím, adott esetben, az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlabirtokos részletezése és adatai), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatokat. A regisztráckóhoz szükséges adatokat *-gal jelöljük.
Naplófájlok
Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket mi úgynevezett naplófájlokban (log files) tárolunk.
A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása), majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak.
A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (IP-cím nélkül vagy teljes IP-cím nélkül). Lásd ezért a web-elemzési modult.
A naplófájlokban különösen az alábbi információk kerülnek elmentésre:
–             Azon végberendezés IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;
–             Azon weboldal internet címe, amelyről az online ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett származási URL vagy odautaló URL);
–             Azon szolgáltató neve, amelyet az online ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
–             A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk elnevezése;
–             A visszakeresés napja és időpontja, valamint időtartama;
–             Az átadott adatok mennyisége;
–             Az internetböngésző operációs rendszere és felhasznált információi, a telepített bővítőket (add-ons) is beleértve (pl. Flash Player);
–             http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).
Gyermekek
Ez az online ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.
Adattovábbítás
Adattovábbítás más adatkezelőknek
Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek az Adatkezelési célok és azok jogalapjai című részben találhatók meg. Harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetésre kerül.
Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.
Szolgáltatók (általánosságban)
Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki, és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.
Ajándékok eljuttatása
Az ajándékok eljuttatásához átadjuk az Ön e-mail címét és telefonszámát és megadott kapcsolattartási címet a szerződés teljesítése keretében az alábbi vállalatnak:
iLogistic Kft., 2051 Biatorbágy, Verebély László utca 2.
Adattovábbítás az EGT-n kívüli címzetteknek
Személyes adatokat átadhatunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően megbizonyosodunk arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt (pl. az Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a címzettel az úgynevezett uniós mintazáradékok alapján kötött megállapodás alapján), illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e az átadáshoz.
Ön jogosult a harmadik országbeli címzettekről áttekintést kapni, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból, kérjük, vegye igénybe a Kapcsolattartás pontban tett nyilatkozatokat.
A tárolás időtartama; megőrzési időszakok
Általában addig tároljuk az Ön adatait, amíg az online ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).
Lojalitási program
Amennyiben Ön részt vesz az általunk szervezett lojalitási programban, felhasználjuk az Ön adatait arra, hogy tájékoztassuk Önt a gyűjtött pontokról, vagy pedig termékeink reklámozása érdekében a törvény által megengedett mértékben, illetve amennyiben Ön hozzájárulását adta. A lojalitási programra vonatkozó tájékoztatás az adott részvételi feltételekben található.
Cookie-k (sütik) használata
Általános tudnivalók
A sütik apró szöveges fájlok, amelyek online ajánlatunk meglátogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Amennyiben ön egy más alkalommal felkeresi online ajánlatunkat, az Ön böngészője a sütik tartalmát visszaküldi az adott ajánlattevőhöz, ezáltal lehetővé téve a végberendezés újbóli azonosítását. A sütik olvasása lehetővé teszi számunkra, hogy online ajánlatainkat optimálisan tervezzük meg az Ön számára, és Önnek is könnyebbé teszi azok használatát.
Sütik deaktiválása és törlése
Amikor meglátogatja internetes oldalainkat, a sütik szintjén előugró ablakban a weboldal megkérdezi Önt, hogy kívánja-e engedélyezni az oldalunkon beállított sütiket, vagy a beállításokban deaktiválni kívánja őket.
Amennyiben úgy dönt, hogy blokkolja a sütiket, a böngészőjében a kimaradást jelentő süti kerül beállításra. Ez a süti kizárólag azt a célt szolgálja, hogy kifogását a számítógépéhez rendelje. A deaktiváló sütik internetes oldalaink egyes funkcióit letiltják. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy műszaki okokból a kimaradást jelentő süti csak arra a böngészőre vonatkozóan állítható be, amelyet a beállításakor használtak. Amennyiben Ön kitörli a sütiket, vagy másik böngészőt vagy végberendezést használ, újra jeleznie kell, hogy nem engedélyezi a sütik használatát (opt out).
A preferencia beállítás nem érvényes azokra a sütikre, amelyeket más szolgáltatók által nyújtott, harmadik fél internetes oldalakon tett látogatásai során helyeznek el.
Böngészője lehetővé teszi, hogy bármikor az összes sütit törölje. Ehhez, kérjük, nézze meg a böngészője súgó funkcióit. Ez azonban oda vezethet, hogy egyes funkciók többé nem állnak majd rendelkezésre.
Ön továbbá a harmadik felek által beállított sütiket az alábbi weboldalon kezelheti és használatukat deaktiválhatja:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.
Minthogy nem mi működtetjük ezt a weboldalt, nem vállalunk felelősséget, és nem tudjuk befolyásolni annak tartalmát és rendelkezésre állását.
Az általunk használt sütik áttekintése
Ebben a pontban áttekintést talál az általunk használt sütikről.
Feltétlenül szükséges sütik
Bizonyos sütikre azért van szükség, hogy biztonságosan tudjuk nyújtani online ajánlatainkat. E kategóriába tartoznak, pl.:
–             A felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő sütik;
–             Sütik, amelyek átmenetileg elmentenek a felhasználóra vonatkozó bizonyos input adatokat (pl. egy bevásárlókosár vagy egy online űrlap tartalma);
–             Sütik, amelyek a felhasználó bizonyos preferenciáit tárolják (pl. keresési vagy nyelvi beállítások);
–             Sütik, amelyek adatokat tárolnak, hogy biztosítsák videó- vagy audiótartalom zavartalan visszajátszását.
Elemzési célú sütik
Elemzési célú sütiket használunk felhasználóink felhasználói viselkedésének rögzítésére (pl. mely szalaghirdetésekre (bannerre) klikkel, megadott keresési lekérdezések) és statisztikai értékelésére.
Web-elemzés
Online ajánlataink használatáról statisztikai információkra van szükségünk ahhoz, hogy azokat még felhasználóbarátabbá tervezhessük, választékméréseket és piackutatást végezzünk.
E célból alkalmazzuk az ebben a pontban leírt web-elemzési eszközöket.
Az ezen eszközök által elemzési célú sütik felhasználásával vagy naplófájlok elemzésével létrehozott felhasználói profilok nem tartalmaznak személyes adatokat. Az eszközök vagy egyáltalán nem használnak fel felhasználói IP-címeket, vagy a begyűjtésük után azonnal lerövidítik őket.
Az eszközök felajánlói csak a mi irányelveink szerinti feldolgozókként dolgozzák fel az adatokat, nem pedig saját célra.
Az alábbiakban tájékoztatást talál az egyes eszközök felajánlóiról, valamint arra vonatkozóan, hogy hogyan tud kifogást emelni az ellen, hogy az eszközön keresztül adatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel Önről.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kimaradást jelző sütiket alkalmazó eszközök tekintetében a kimaradási funkció a készülékre vagy böngészőre vonatkozik, ezért arra a készülékre vagy böngészőre érvényes, amit akkor használnak. Amennyiben Ön több végberendezést vagy böngészőt használ, Önnek minden készüléken és minden használt böngészőn jeleznie kell kimaradási szándékát.
Ezen túlmenően, általánosságban úgy tudja elkerülni felhasználói profilok kialakítását, hogy általános érvénnyel deaktiválja a sütik használatát; ehhez olvassa el a Sütik deaktiválása és törlése című részt.
WebTrends
A WebTrends szolgáltatást a WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA nyújtja.
Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy a kimaradást jelző lehetőséget megjelöli az alábbi linkre kattintással: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.
Optimizely
Az Optimizely szoilgáltatást az Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Cologne, Germany nyújtja.
Adatai gyűjtése és kezelése ellen úgy tud kifogást emelni, hogy a kimaradást jelző lehetőséget megjelöli az alábbi linkre kattintással: https://www.optimizely.com/de/opt_out/.

Hírlevél
Hírlevél feliratkozással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog
Online ajánlataink keretében Ön feliratkozhat hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett feliratkozás megerősítési eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldünk Önnek e-mail útján hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre kattintással Ön kifejezetten megerősítette felénk a hírlevél-szolgáltatás aktiválását. Amennyiben Ön nem kíván többé a későbbiekben hírlevelet kapni, a feliratkozást bármikor megszüntetheti az e-mailben kapott hírlevélre leíratkozási szándékát jelző válaszüzenettel (Info.BoschGepjarmu@hu.bosch.com).
Külső hivatkozások
Online ajánlataink tartalmazhatnak hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogkörünk hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi kezeléséért.
Biztonság
Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli.
Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.
Felhasználói jogok
Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.
A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog:
Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.
Adatjavítási és -törlési jog:
Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.
Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat).
Az adatkezelés korlátozása:
Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés  korlátozását kérni.
Kifogás az adatkezelés ellen:
Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő kezelése ellen kifogást emelni. Ezt követően nem fogjuk a személyes adatokat kezelni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további adatkezelésre vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további adatkezelés az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.
Kifogás direkt marketinggel szemben:
Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő kezelése ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.
Kifogás a „jogos érdek” jogalapon nyugvó adatkezelés ellen:
Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak kezelését, hacsak nem igazoljuk, hogy az adatkezelésnek a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.
Hozzájárulás visszavonása:
Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.
Adathordozhatóság:
Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.
Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga:
Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391 -1400
Fax: +36 1 391 -1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy figyelje adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert az módosulhat.
Kapcsolattartó
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott címen tegye.
Jogai érvényesítéséhez adatvédelmi incidensek esetén, vagy személyes adatainak kezelésére vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba adatvédelmi tisztviselőnkkel:
Mr.
Matthias Goebel
a Bosch csoport adatvédelmi tisztviselője
Adatvédelmi és Adatbiztonsági csoport (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart
GERMANY
vagy
mailto:Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.
Hatálybalépés napja: 2018.05.24.
 
Elérhetőségek.
X